Oud-papier

Het zal ongetwijfeld bij u bekend zijn dat bij het parkeerterrein bij het voetbalveld in Herkenbosch een klein milieupark is ingericht waar u op zaterdagochtend en woensdagmiddag oud papier en kleding kunt inleveren. Wat U wellicht niet weet is dat dit park door onze vereniging wordt beheerd en de bezetting op woensdagmiddag en zaterdagochtend wordt ingevuld door leden en vrijwilligers van onze vereniging. Mocht u geïnteresseerd zijn om als vrijwilliger hier een steentje aan bij te dragen dan vragen wij U hiervoor een mail te sturen of contact op te nemen met onze secretaris. U bezorgt hiermee uzelf een gezellige woensdagmiddag of zaterdagochtend en steunt onze vereniging op zeer welkome manier.

De openingstijden van het milieupark zijn:

Woensdagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur
Zaterdagochtend van 9.00 uur tot 12.00 uur